Boeken

Introductie

Essays door de meesters van de Witte Broederschap doorgegeven via trance-medium Daan Akkerman.
De meesters van de Witte Broederschap zijn lichtwezens in de Kosmos. Eens waren zij mensen als jij en ik. Zij hebben het pad van incarnatie en reïncarnatie voltooid. Een van hen is Meester Lanto. Reeds vele jaren geven deze lichtwezens prachtige en onthullende informatie via Daan Akkerman aan het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen door. Deze informatie is op deze tijd geënt, is actueel en zelfs voorspellend, maar ook het verleden wordt gesproken.

Antwoorden
Liefdevol geven de meesters van de Witte Broederschap hun informatie om ons in deze turbulente overgang te begeleiden. Zij vertellen over de Wet van Karma en laten de grote lijnen zien. De grote oorzaak van veel recente gebeurtenissen ligt in Atlantis.

Er komen antwoorden die tot onze bewustwording kunnen bijdragen, zoals:

- Wat is onze taak ?
- Wat is de zin van ons leven ?
- Hebben we religies nodig ?
- Waarom zijn er rassen en talen ?
- Waarom zijn er piramides gebouwd ?
- Wat zijn ufo's en graancirkels ?

Alle informatie, aanwijzingen en antwoorden worden al vanaf 1986 verzameld.

Overgang
Een kosmisch jaar van 26.000 aardse jaren wordt nu afgesloten. We staan aan het begin van het Aquarius-tijdperk, een tijdperk van vrijheid, gelijkheid en broederschap, van liefde en wijsheid. Direct contact met onze gids, levitatie, reizen in de Kosmos, wordt weer mogelijk.

Kosmische opdracht
Reeds in 1988 wordt tijdens een trancesessie gewag gemaakt van het voornemen om, in een later stadium, de informatie die door de Witte Broederschap wordt doorgegeven, in boekvorm uit te geven. In de loop der jaren hebben de meesters ons tijdens onze sessies steeds vaker aangespoord om de boeken samen te stellen. Zowaar een kosmische opdracht !


De volgende titels zijn beschikaar
- Atlantis
- De Grote Omwenteling naar de nieuwe tijd
- Ziekte, karma en de weg naar genezing
- De Godsvonk

Atlantis.
.Atlantis

Atlantis ging 26.000 jaar geleden ten onder. De inwoners van Atlantis waren hoogbegaafde, transparante wezens met weinig emotie. Zij konden in contact treden met andere kosmische dimensies en beschikten daardoor over een ongeloofelijke technische kennis. Zij konden reizen in fijnstoffelijke ruimteschepen. Ze konden de materie oplossen, gewichtloos maken en elders herplaatsen.

Het boek Atlantis gaat niet alleen over Atlantis, maar behandelt vele andere onderwerpen en bestaat uit 8 hoofdstukken, te weten:
- Aarde en omwenteling
- De mensheid
- Religies
- De Kring van Verbondenen
- Mens en dier
- Atlantis, beschaving en ondergang
- Magisch Egypte
- Ufo's en buitenaards leven
- Tot slot de bijlage: Een kosmische opdracht.

Recensie
De overgangstijd van het Vissen- naar het Watermantijdperk is een belangrijk thema in
dit boek. Hoog ontwikkelde lichtwezens zoeken door middel van channeling contact met de mens om hen te informeren over de veranderingen die dit met zich meebrengt op aarde en in de kosmos. Een omwenteling die overigens niet uniek is voor de aarde, maar al vele malen heeft plaatsgevonden in de historie van de planeet. Veelal ging dat gepaard met heftige reacties van de natuurelementen en zijn er ver ontwikkelde beschavingen vernietigd of opgehouden te bestaan. Er wordt een brug naar de oude, en verloren, continenten als Lemurie en Atlantis geslagen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan mysterieuze kwesties als de Bermuda Driehoek, karma en rituelen. De channeling is vormgegeven door een literaire weergave van sessies die vanaf 1986 zijn opgetekend en samengevat in dit boek. Het komt enigszins futuristisch over en de lezer zal zich terecht de vraag stellen of dit fictie of waarheid is. Met inhoudsopgave, korte biografie van het trance-medium en trefwoordenregister. Het is een herziene versie van 'Atlantis en ufo's', het eerste deel van een voorgenomen reeks.
– J.L. Meuleman

ISBN: 9789460150197
Prijs: € 19,95 (inclusief verzendkosten)

Ziekte, karma
.Ziekte, karma en de weg naar genezing

Ziekte hoort bij het leven op aarde en heeft niets met straf of noodlot te maken. Het is een leerschool om weer in harmonie te komen. Niemand kan dat van ons overnemen, geen dokter of hulpverlener. Je kunt er wel in ondersteund worden en je zelfhelend vermogen is heel groot.

De wet van oorzaak en gevolg "karma" is eenvoudig maar ook complex. Veel mensen zijn zich nauwelijks bewust van hun karma en hun eigen keuze om een bepaalde leerschool door te maken. Juist nu is kennis over de wet van karma belangrijk om bewustzijn te krijgen op wat er gebeurt en staande te blijven in een wereld die in beroering is. Esoterisch gezien is ziekte ook een karmisch verschijnsel en dus een gevolg van wat je eerder zelf veroorzaakt hebt. Wanneer je ziek bent, geeft dat aan dat er een disbalans is. Je kunt die herstellen, zo zeggen de meesters van de Witte Broederschap, door jezelf te bevragen: waarom heb ik deze ziekte, wat kan ik ervan leren, kan ik het accepteren?

De meesters van de Witte Broederschap geven ook uitleg over zowel reguliere als alternatieve geneesmethoden. Ze hebben er geen oordeel over, want de mens heeft een vrije wil, maar ze waarschuwen ons wel.

ISBN: 109460150349
Prijs: € 19,95 (inclusief verzendkosten)


. De Grote Omwenteling
. naar de nieuwe tijd

Niemand kan nu nog zeggen dat de enorme veranderingen die gaande zijn in de politiek en het klimaat en die door de meesters van de Witte Broederschap zijn voorspeld, geen feit zijn. Echter, dit is slechts het begin van een lange reeks van steeds sneller toenemende gebeurtenissen, die uiteindelijk zal leiden tot vrede, wereldbroederschap en gelijkheid van alle mensen. Direct contact met onze gidsen, telepathie, healing en uittredingen zullen heel normaal zijn.

Het is zeker geen einde der tijden. Het is de transformatie voor een totaal nieuw begin. Alle oude energie die de aarde ooit heeft beheerst wil zich nu transformeren, zodat zij gereinigd het nieuwe tijdperk kan ingaan. Ook de mens die denkt hiermee niets van doen te hebben, heeft in een eerdere existentie meegewerkt aan het karma, zoals in de akasha is afgedrukt. Daarom zijn wij juist in deze tijd geïncarneerd.

Het is goed de mens er bewust van te maken om niet in angst te leven, maar in de positieve voorstelling te gaan staan van de wereld die komen gaat. U maakt hier deel van uit en kunt die positiviteit versterken door boven de emoties te staan.

ISBN: 9077247025 Hardcover
OP=OP
Prijs: € 11,95 (inclusief verzendkosten)